Domov Z histórie školy Zamestnanci školy Hudobný odbor Tanečný odbor Výtvarný odbor Súťaže Zaujímavosti OznamyMultimediálny atelier

Štefánikova 20, 071 01 Michalovce, č. t.: +421(56)6423486, skola@zusmi.svcmi.sk
Pozri na novú web. stránku: "www.talentovanedeti.sk", na tejto stránke sú nové práce žiakov vo fotogalérii, mp3 a videa